In Golfclub

De Rabobank Flevoland heeft in 2018 € 50.000 beschikbaar gesteld via haar Rabobank Clubkas Campagne. Stichtingen en verenigingen, waaronder sportverenigingen, waren in de gelegenheid zich voor de campagne aan te melden, met vermelding van het bestedingsdoel. De leden van de Rabobank Flevoland konden dan stemmen uitbrengen op hun favoriete doel. Jeroen van Vliet heeft met ondersteuning van Martin Eenschoten de uitvoerende werkzaamheden verricht.

In totaal deden er 120 clubs en verenigingen aan mee. Er werden door 2122 leden 10.336 stemmen uitgebracht. De eerste prijs werd gewonnen door Paardrijden Gehandicapten uit Dronten. Deze organisatie ontving een cheque ter waarde van € 1.697. De tweede en derde prijs ging naar de Voedselbank van respectievelijk Lelystad en Zeewolde. Ook de ‘plaatsen’ 4 tot en met 10 gingen naar clubs of verenigingen die nadrukkelijk een sociale rol spelen binnen de woonkernen.

Onze golfclub kwam als middenmoter uit de bus. Voorzitter George Gerritsen, die samen met Jeroen van Vliet de prijsuitreiking bijwoonde, mocht een cheque ter waarde van € 227,36 meenemen. Hij noemde het een uitstekend initiatief van de Rabobank om op deze wijze een beschikbaar geldbedrag te verdelen”. Gelijktijdig noemde hij het ook vanzelfsprekend dat “verenigingen die minderbedeelden helpen of ondersteunen daar het leeuwendeel van krijgen”.