In Golfclub

   

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

‘Gezond ouder worden’ was het centrale thema van de inspiratiedag die de seniorencommissie heeft georganiseerd. Daarvoor hadden zich een kleine dertig belangstellenden aangemeld. Het onderwerp werd vanuit drie disciplines benaderd door diëtiste Adriëtte Felix, golffysiotherapeut Hans Driesman en golfprofessional Guido Oomkens. Daarnaast lichtte golfprofessional Bastiaan Haasnoot een nieuwe groepstrainingsactiviteit toe. Die wordt zowel in januari als in februari gehouden.

De seniorencommissie organiseerde deze inspiratiemiddag omdat, zoals de voorzitter ervan bij de opening zei “gezond en fit twee begrippen zijn die wat minder vanzelfsprekend zijn als je ouder wordt”. Vandaar dat de commissie het voortouw wilde nemen door een workshop te houden waarin de problematiek rond Gezond & Fit centraal stond. “Of hoe kunnen we zo lang mogelijk op een plezierige manier ons golfspel blijven beoefenen”.

Adriëtte Felix hield een duidelijke uiteenzetting over het voedingsaspect in zijn algemeenheid en het voedingsgedrag in de baan in het bijzonder. Daarbij noemde ze het drinken een onderschat probleem. Ze verschafte allerhande praktische tips aan golfers over het gebruik van suikers, vezels en vetten. Het gebruik van vitames kwam uiteraard ook aan bod. Daarbij beveelde zij de D-variant voor 70-plussers voor het behoud van spierkracht nadrukkelijk aan.

Guido Oomkens bekeek het ouder worden vooral positief. “Uit onderzoek is gebleken dat de levensverwachting van golfers vijf jaar extra is vooral vanwege het gezond bewegen, de mindere hoeveelheid stress daardoor en de groepstraining die een positieve rol speelt”. “Ouder worden gaat niet gemakkelijk”, poneerde hij een bekende stelling “maar door realistische doelen na te streven en je beperkingen onder ogen te zien is er nog veel te bereiken”.

Hans Driesman bouwde zijn betoog op rond het gegeven dat de professionele golfer als eigenschap heeft dat hij het golfen conditioneert en de amateur de sport beoefent om te conditioneren. Hij adviseerde de bezoekers hun “mogelijkheden en beperkingen” te analyseren en te optimaliseren. Hans bood zowel de individuele golfer als groepen “uit liefde voor de vereniging” zijn gespecialiseerde diensten aan. Hans is sinds kort weer lid van onze club. Hij moest een pauze inlassen vanwege familieomstandigheden.

De seniorencommissie heeft in samenwerking met Bastiaan Haasnoot van de Golfschool Dronten en Hans Driesman van Centrum Fysiotherapie evenals dit jaar ook voor 2019 weer een groepstraining opgezet die zich zowel in de praktijkruimte van het therapeutisch centrum als op de drivingrange zal afspelen. Bastiaan legde uit hoe het nieuwe programma eruit ziet. Belangstellenden kunnen zich ervoor inschrijven via de wedstrijdkalender van 2 januari.

FOTO’S

In het clubhuis luisteren enkele tientallen belangstellenden met grote interesse naar het betoog van diëtiste Adriëtte Felix.
Onder: Guido Oomkens, Hans Driesman en Adriëtte Felix.