In Golfclub

  

TEKST EN ARCHIEFFOTO’S HANS DE JONGH

George Gerritsen, tot nu toe voorzitter van de Heren- en de Mixed Friday-commissie en lid van de regel- en handicapcommissie, heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de golfclub. Op voorstel van het bestuur wordt hij 20 november voorgedragen als bestuurslid. Zittend voorzitter Cees de Bruin treedt in de voorjaarsvergadering statutair af.

Hij heeft dan het maximum aantal van drie termijnen volgemaakt. Het bestuur is van plan George in zijn plaats aan te wijzen als de nieuwe voorzitter. Cees was eerder ook al een langere periode voorzitter van de golfclub. Hij was ook de allereerste voorzitter nadat de stichtingsacte van de vereniging op 9 december 1997 notarieel was gepasseerd. Daarnaast is hij erelid.

Tijdens de najaarsvergadering staat ook de verkiezing van Jan Haasnoot op de agenda tot voorzitter van de jeugdcommissie en in die hoedanigheid ook tot lid van het bestuur. Jan, die deze functie al eerder bekleedde, volgt dan Christiaan Trox op die het bestuurslidmaatschap enige tijd terug heeft neergelegd. Jan Haasnoot wil het jeugdbeleid nieuw leven inblazen. Hij heeft daartoe voorstellen ingediend bij het bestuur.

De leden van de golfclub ontvangen nog deze week een uitnodiging voor de najaarsvergadering van 20 november met onder meer de voordrachten voor de vervulling van bovenbedoelde vacatures. Daarbij wordt erop gewezen dat zij – overeenkomstig artikel 12.5 van het statuut – tegenkandidaten kunnen voordragen.

FOTO’S

Links George Gerritsen, rechts Jan Haasnoot.