In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

Behalve de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden, te weten George Gerritsen en Jan Haasnoot, komt tijdens de maandagavond te houden algemene ledenvergadering van de golfclub ook de vaststelling van de begroting voor 2018 aan de orde, de eerste van penningmeester Harry Nieuwlaar. 

In de begroting voor het nieuwe jaar wordt ervan uitgegaan dat de contributie gehandhaafd blijft op het niveau van het huidige kalenderjaar. Dat is €85.

Bij de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden gaat het om Jan Haasnoot die de afgetreden voorzitter van de jeugdcommissie moet opvolgen en om George Gerritsen die in het late voorjaar van 2018 de plaats van voorzitter  moet innemen. Overigens hebben de leden statutair het recht om zelf ook kandidaten voor te dragen.

De vergadering die in het clubhuis De Vier Seizoenen wordt gehouden, begint om 20.00 uur.