In Golfclub

De nieuw gevormde lustrumcommissie heeft in haar eerste digitale vergadering afgesproken om een lustrumweek te organiseren in de periode van 20 tot en met 26 juni 2022. De commissie gaat binnenkort brainstormen over de vraag welke wedstrijden in die golfweek gespeeld moeten worden en welke andere activiteiten aan de lustrumactiviteiten kunnen worden toegevoegd.

De commissie bestaat uit Marijke Prins, Chris van den Brand, Cees de Bruin, Hans de Jongh, Vincent Uhlenbeck, Jan de Vries  en Arthur Vos. De commissieleden hebben tijdens haar eerste bijeenkomst uitgesproken om er een feestelijk gebeuren van te maken waarbij zoveel mogelijk mensen worden betrokken. Het accent van de golfweek zal daarom vooral op het weekeinde liggen.

Voorzitter Jan Haasnoot heeft bij de aftrap de nieuwe commissie veel plezier en succes toegewenst met de voorbereidende werkzaamheden. De commissie hoopt zo snel mogelijk een fysieke vergadering te kunnen houden maar beseft dat dat afhankelijk is van corona gerelateerde maatregelen.