In Golfclub

DOOR FERRY WOBMA EN HANS DE JONGH

Ons digitale caddieboekje – dat hier te vinden is – heeft een update ondergaan, terwijl ook besloten is voorlopig geen geprinte versie meer te laten verschijnen. Dat laatste heeft er vooral mee te maken, naast de kostenoverweging,  dat nagenoeg iedereen over een mobiele telefoon beschikt waarop de informatie ook te raadplegen is.

In het caddieboekje vindt men naast de tips van de pro over hoe een hole het best kan worden aangespeeld ook alle technische gegevens van een hole die er tot in detail in worden beschreven. Ferry Wobma tekent opnieuw voor de samenstelling van het boekje en heeft er voor zover mogelijk ook alle wijzigingen van de afgelopen periode in opgenomen. Het boekje is vooral bedoeld voor greenfee- en competitiespelers.

Met het actualiseren van het caddieboekje is het ook noodzakelijk dat de hole-sings op de teeboxen in overeenstemming worden gebracht met de in de baan doorgevoerde wijzigingen. Deze mutaties zijn in principe reeds gereed, maar omdat de uit te voeren aanpassingen van hole 7 nog onvoldoende duidelijk zijn en er nog overleg plaatsvindt tussen Regel- en Handicapcommissie en hoofdgreenkeeper, worden deze stickers later gedrukt.

Belangrijkste wijzigingen en handig om te weten:

  • Naast enkele opmaakwijzingen zoals de 100-meterpaaltjes die rood waren en nu blauw moet gedacht worden  aan:
  • Het verdwijnen van de GUR en Out Bounds aan de linkerzijde van hole 16.
  • Het verdwijnen van de ‘penalty area’ (voorheen waterhindernis) tussen hole 16 en hole 17.
  • De eerste twee grote wilgen links op hole 4 die nu in de ‘penalty area’ staan.
  • De twee wilgen links op hole 10 staan nu ook in de ‘penalty area’.
  • Voor hole 7 waar het droge deel van ‘penalty area’ aan de rechterkant gaat verdwijnen, is vooralsnog een inschatting gemaakt van het naar binnen komen van het watergebied. Dit wordt later digitaal aangepast als het uitgevoerd is.