In Golfclub

Boven: Cocky de Broekert (l) en Angela Mulder winnen respectievelijk de Presidents Trophy en de sponsorenprijs. Links onder Dick en Marijke Prins bij het berekenen van de uitslag, rechts bloemen voor de vrijwilligers die op onze Dag van de Vrijwilliger moesten ‘werken’ en helemaal onder beelden van het buffet waar het bestuur de vrijwilligers op trakteerde.

  

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

Onder het motto ‘Niets gaat vanzelf’ en ‘Vele handen maken licht werk’ heeft het bestuur bij monde van voorzitter George Gerritsen de vele vrijwilligers van de golfclub op onze jaarlijkse Dag van de Vrijwilligers waarop wordt gestreden om de Presidents Trophy veel lof toegezwaaid. Ook de talrijke sponsoren die de vereniging steunen werden in het zonnetje gezet “want een vereniging kan óók niet zonder hen”.

De voorzitter wees in een korte toespraak voorafgaande aan de wedstrijd om de Presidents Trophy op het enorme belang van de inzet van deze bijzondere leden “waardoor de club functioneert zoals hij functioneert”. Sinds enkele jaren wordt de vrijwilligersdag gecombineerd met de Dag van de Sponsoren “wiens bijdrage aan het welslagen van de vereniging van niet minder grote betekenis is”, aldus George.

De gebruikelijke Vossenjacht, waarbij de voorzitter de vos is, werd vanwege het barre weer tot 9 holes ingekort. De wedstrijd werd gewonnen door Cocky de Broekert. Angela Mulder won de sponsorenwedstrijd. Piet van der Sar werd bij de vrijwilligers tweede. De Dag van de Vrijwilligers werd afgesloten met een welhaast koninklijk buffet dat onder de bezielende leiding van uitbater Peter Zandvliet was bereid door de keukenbrigade van De Vier Seizoenen..

Tijdens de prijsuitreiking, voorafgaande aan het buffet, vertelde de voorzitter nog dat de golfclub er de afgelopen twaalf maanden 114 nieuwe leden heeft bijgekregen waarvan er netto, na aftrek van natuurlijk verloop en dergelijke, 75 overblijven. Hij verwacht dat er de komende jaren nog een aantal nieuwe leden bijkomt en herinnerde aan de actie Leden werven nieuwe leden die lucratief is voor leden die een nieuw lid weten te winnen.