In Golfclub
TEKST EN ARCHIEFFOTO HANS DE JONGH

De besturen van de golfclub en de Vereniging van Eigenaren hebben aan de clubhuiscommissie gevraagd twee alternatieven uit te werken die naar voren zijn gekomen uit de enquête over de toekomstige exploitatie van het clubhuis. Het gaat daarbij enerzijds om pacht door een grote gegadigde of iemand die reeds een bedrijf heeft en anderzijds om een dienstverband voor een jaar met iemand die het hele clubhuis gaat runnen.

De enquête is door 210 mensen ingevuld waardoor de clubhuiscommissie, onder voorzitterschap van Harry Peeters, een goed beeld zegt te hebben gekregen van de wensen van de diverse gebruikers. Veel respondenten hebben er op aangedrongen dat de oorspronkelijke naam van het clubhuis, De Vier Seizoenen, weer terugkomt en niet meer mag veranderen als er een nieuwe pachter komt.

In een zeven pagina’s tellend document met samenvatting en conclusies wordt uitgebreid ingegaan op de details van de enquête-uitkomst. Er staat onder meer in dat het clubhuis voornamelijk wordt bezocht door golfers en dat VvE-leden die niet golfen er meestal maar enkele keren per jaar komen. De groep actieve golfers komt er wekelijks of enkele malen per week.

Clubhuis en terras zijn vooral belangrijk als ontmoetingsplek voor bewoners en golfers. Hierbij speelt de aanwezigheid van de horeca een belangrijke rol. De golfshop wordt als een noodzakelijke voorziening beschouwd. Ook is het clubhuis een belangrijke locatie voor het houden van vergaderingen door besturen en commissies van VvE en golfclub en voor de wedstrijdleiding bij de diverse golfwedstrijden.

Verder gaat een deel van de bewoners er regelmatig koffie drinken en wekelijks eten in het kader van de lange-tafelmaaltijden van de Groep Sociaal en wordt ’s winters wekelijks gebridged. Het clubhuis is ook de plek voor de nieuwjaarsrecepties en dient ook als stembureau bij verkiezingen. Een van de kleedkamers wordt gebruikt door een yogagroep. De tuin van het clubhuis wordt ook benut. Hier ligt een jeu de boules baan en een speelplek voor jongere kinderen.

Naast de vele activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden is er bij een aantal bewoners nog behoefte aan lezingen en muziekavonden, biljart, fitness, etc. Voor nieuwe activiteiten moeten bewoners als trekkers optreden. Door het diverse gebruik vinden veel bewoners en golfers dat het clubhuis als clubhuis moet worden getypeerd en niet als restaurant.

Gevraagd naar het gewenste aanbod van de horeca van het clubhuis blijkt behoefte aan drankjes, snacks, eenvoudige lunchgerechten en een eenvoudige (golf) maaltijd ‘s avonds. Ook is men geïnteresseerd in het afhalen van eten. De genoemde eenvoud moet ook tot uitdrukking komen in een duidelijk lager prijsniveau van de consumpties dan thans het geval is.

Voor de toekomst gaat voor de horeca de voorkeur uit naar een pachter (individueel of reeds bestaande organisatie of keten) met als tweede mogelijkheid een door de VvE in dienst te nemen medewerker die eventueel wordt ondersteund door een pool van vrijwilligers. Het volledige document met samenvattende resultaten van de enquête is hier terug te vinden.

FOTO

Clubhuis en terras zijn vooral belangrijk als ontmoetingsplek voor bewoners en golfers, staat in de uitslag van de enquête.