In Golfclub

Na de hoosbuien veranderde de green van hole 10 voor even in een waterpoel

TEKST HANS DE JONGH | FOTO NELLY LANDAS

De storm die donderdagavond over het land raasde en kort na middernacht z’n hoogtepunt bereikte, heeft het bomenbestand op de baan niet aangetast. Greenkeepers en baancommissaris Arie van der Graaf haalden opgelucht adem toen na het krieken van de dag bleek, dat geen enkele boom was gesneuveld en zelfs geen tak van betekenis naar beneden was gekomen.

Arie van der Graaf denkt dat het preventief verwijderen van zwakke bomen eerder dit jaar nu zijn vruchten begint af te werpen. De greens waren wel bedekt met een grote hoeveelheid bladeren. De greenkeepers hebben die veelal kunnen verwijderen nog voordat er goed en wel van de baan gebruik werd gemaakt.

De hoosbuien van vooral donderdagmiddag hebben in totaal 35 millimeter water op de baan achter gelaten. Dat is iets meer dan de helft van wat er normaal over de hele maand augustus valt. De green van hole 10 veranderde daardoor voor even in een waterpoel die overigens relatief weer snel verdween. De greenkeepers waren blij met de regen, maar het tekort wordt er niet mee goedgemaakt.