In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

Het bestuur van de golfclub is op zoek naar een nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie. Wim Pruim, die sinds eind vorig jaar deze functie vervulde, heeft laten weten dat hij tot zijn spijt vanwege zijn werkzaamheden niet langer in staat is om de jeugd te begeleiden. 

“Door mijn werk heb ik onvoldoende tijd meer om invulling te geven aan mijn functie. Tegen beter weten in had ik gehoopt toch tijd vrij te kunnen maken voor de jeugd. Ik had graag anders gezien en hoop dat er snel iemand wordt gevonden die het stokje wil overnemen. De jeugd verdient dat”.

Omdat de voorzitter van de jeugdcommissie tevens bestuurslid is ontstaat door het vertrek van Wim Pruim tevens een nieuwe vacature in de leiding van de golfclub. Ook Robin van Schaik heeft om dezelfde reden laten weten dat hij de functie van penningmeester niet langer kan vervullen. Bovendien is er nog een openstaande post voor promotie.