In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

Het bestuur van de golfclub krijgt tijdens de donderdagavond te houden digitale algemene ledenvergadering twee nieuwe leden. Een derde vacature blijft voorlopig oningevuld. Richard de Rooy wordt voorgedragen om Piet van der Sar als bestuurssecretaris op te volgen en Herman van Someren is gekandideerd om Paul van der Hulst te vervangen als voorzitter van de wedstrijdcommissie.

Voor de derde vacature, die van marketing en communicatie, is nog geen kandidaat gevonden. De vacature ontstond door het onverwachte terugtreden van Arie den Ouden die al wel de infrastructuur van de functie op poten had gezet. Marketing en communicatie zijn belangrijke pijlers binnen de organisatie van de vereniging. Het bestuur hoopt daarom dat zich alsnog een kandidaat meldt.

Tijdens deze vergadering wordt bekendgemaakt wie de Golfer of Golfster van het Jaar geworden is. Gewoonlijk gebeurt dat tijdens de voorjaarsvergadering die dit jaar vanwege de pandemie geen doorgang kon vinden. Op de agenda worden de jaarverslagen (al dan niet met terugwerkende kracht) behandeld en wordt ook de Gouden Kikker uitgereikt, die het voorafgaande jaar in het bezit was van Hans Kramps.