In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

Het bestuur van de golfclub heeft een document gepubliceerd met spelregels voor Fair Play. Die zijn er op gericht om het golfspel voor iedereen plezierig te maken. Een speler die de richtlijnen stelselmatig negeert en daardoor anderen benadeelt, krijgt te ma- ken met disciplinaire maatregelen. Die kunnen variëren van ontzegging van toegang tot de baan tot uitsluiting van wedstrijden.

Wie zich bij voorbeeld te laat aan de wedstrijdtafel meldt, krijgt bij een eerste overtreding een waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt een schorsing voor één wedstrijd. Dat geldt ook voor het niet verschijnen zonder bericht, het negeren van de kledingvoorschriften, het baanreglement overtreden of een wedstrijd verlaten zonder zich af te melden in het clubhuis.

Wie ten onrechte gebruik maakt van een handicart krijgt te maken met een directe diskwalificatie van de wedstrijd. Wie opzettelijk de baan of baanmeubilair beschadigt wordt voor één wedstrijd geschorst. Een directe schorsing van twee of meer wedstrijden volgt op het opzettelijk/bewust spelen van de bal bij direct gevaar voor personeel of gebruikers van de baan.

Bij Fair Play hoort ook een bezwaarprocedure. Die kan worden opgestart bij schorsingen of diskwalificatie voor twee of meer wedstrijden. Bezwaar moet binnen drie dagen na het opleggen van de sanctie worden ingesteld. Binnen een week wordt vervolgens de hoorzitting gehouden. De beslissing valt in de week daarop. Tegen die beslissing van het bestuur staat geen verdere procedure open.

Door hier te klikken kunnen leden kennis nemen van het complete Fair Play document.