In Golfclub
DOOR HET BESTUUR

Omdat Martin Eenschoten zijn bestuursfunctie heeft neergelegd is het bestuur van de golfclub op zoek naar een kandidaat voor de functie van voorzitter PR-/sponsorcommissie. Als voorzitter van de PR-/sponsorcommissie geef je leiding aan de betreffende commissie en neem je plaats in het bestuur van de golfclub.

De golfclub streeft naar groei van het aantal actieve golfers. Een belangrijke taak voor jou en je commissie is dan ook om onze golfclub nog nadrukkelijker dan nu het geval is op de kaart te zetten. Daarmee bedoelen we dat onze club bekend is bij de bewoners van Dronten en omstreken en dat men ook weet dat deze toegankelijk is voor eenieder.

Sponsoren spelen een belangrijke rol bij het mogelijk maken van het omvangrijke programma dat we onze leden bieden. Een andere verantwoordelijkheid is daarom het werven en onderhouden van sponsoren zodanig dat zij zich betrokken en gewaardeerd (blijven) voelen en daarom bereid zijn onze club te blijven steunen. Een belangrijke taak binnen het bestuur en met de commissie, omdat we duidelijk nog meer dan tot op heden de communicatie ‘naar buiten toe’ willen verhogen. Het bestuur is van mening dat nog te weinig bekend is bij de Drontenaren en daarbuiten, dat men welkom is op onze prachtige golfbaan om te spelen en lid te worden.

De huidige functie- en taakomschrijving wordt momenteel geactualiseerd. Indien u van mening bent een geschikte kandidaat te zijn en bereid bent u voor onze club op genoemde onderwerpen in te zetten, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij onze secretaris  (secretaris@golfresidentie.nl). Daarna ontvangt u de geactualiseerde functie- en taakomschrijving en wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet en danken u nu reeds voor uw bereidheid een belangrijke bijdrage te willen leveren aan onze bruisende golfvereniging.