In Golfclub

Het bestuur van de golfclub is op zoek naar een opvolger voor zittend bestuurssecretaris Piet van der Sar. Die treedt in de komende voorjaarsvergadering statutair af. Dat betekent dat hij negen jaar achtereen de functie heeft vervuld.

Het beheren van het secretariaat is een van de centrale functies binnen het bestuur. De secretaris vormt, samen met de voorzitter en de penningmeester, het dagelijks bestuur van de vereniging. Op de vacaturepagina van deze website is een volledige taakomschrijving terug te vinden.

Leden die belangstelling hebben voor deze functie kunnen dat kenbaar maken middels een mail aan de voorzitter van de vereniging, George Gerritsen. Wie eerst nadere informatie wil kan daarvoor ook terecht bij de secretaris.