VACATURE-PAGINA

Op deze pagina worden vacatures vermeld binnen de vereniging. Het gaat daarbij zowel om bestuursfuncties als om plaatsen die binnen de verschillende commissies van belang zijn.

=============================

VOORZITTER WEDSTRIJDCOMMISSIE

De wedstrijdcommissie zoekt een nieuwe voorzitter. De huidige treedt statutair af in de najaarsvergadering. Lees hier wat de functie inhoudt.

=============================

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE

De jeugdcommissie zoekt een nieuwe voorzitter. De huidige treedt statutair in de najaarsvergadering af. Lees hier wat die functie inhoudt.

=============================

SPONSORCOMMISSIE

De sponsorcommissie zoekt enkele enthousiaste leden om haar beleid vorm en inhoud te geven. Lees hier wat van u wordt verwacht.

=============================

BESTUURSSECRETARIS

Binnenkort komt de functie van secretaris van het bestuur vacant. Klik hier voor de taakomschrijving

=============================