In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH | FOTO ARIE VAN DER GRAAF

Baancommissaris Arie van der Graaf wil nog deze week weten of het mogelijk is om een alternatieve lus te creëren waardoor het ook onder slechte omstandigheden mogelijk is om een (deel van de) baan te lopen. Hij overlegt daarover met SBA. Hij zei dat maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering van de golfclub waar de langdurige sluiting van de baan vanwege een overvloedige hoeveelheid regenwater aan de orde kwam.

Het onderwerp over de baansluiting werd ter discussie gesteld door Marco Oussoren die naar eigen zeggen eerder al op Facebook wat rebels had gereageerd op de voortdurende sluiting terwijl andere banen in de polder gewoon geopend zijn. Hij kon dat bovendien moeilijk rijmen met de vorig jaar gepleegde forse investering voor het aanleggen van een schelpenpad op de eerste negen holes.

Tijdens de discussie erover, die maandag ook op deze site een vervolg kreeg, werd vooral gezocht naar de oorzaak van de gevoelsmatige stijging van het aantal sluitingsdagen. Voorzitter Cees de Bruin vond een flink aantal medestanders voor zijn betoog dat het extreme weer gedurende de maand september de basis vormt voor de ellende van dit moment. “Het zijn idiote omstandigheden”, wist Cees de Bruin die ook wees op de extreme regenval van deze maand.

“Ik vrees”, aldus de voorzitter, “dat we de komende weken nog vaker met dit probleem te maken zullen krijgen”, terwijl hij nu al met zekerheid kon zeggen dat ook dinsdag de rood-wit gemarkeerde kettingen de toegang tot de baan zullen verhinderen. Hoewel ook Marco Oussoren daar niet aan twijfelde, verwachtte hij van het bestuur vooral een actievere houding om in de toekomst te voorkomen dat het weer zo uit de hand loopt als nu het geval is.

Er werd onder meer voor gepleit om te mogen opteeën op de fairways waarop de baancommissaris vertelde dat het bestuur van de VvE die mogelijkheid vorig jaar al had voorgesteld maar daar bij de golfclub geen gehoor voor vond. Voor dit jaar nog wordt dit onderwerp opnieuw op de bestuursagenda geplaatst. In de dagelijkse baanstatus op de website wordt dan vermeld of er wel of niet mag worden opgeteet.

FOTO

Gewone voetstappen op de baan laten diepe sporen achter, hetgeen als een ongewenste situatie wordt beschouwd.