In Golfclub
TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Jan Haasnoot heeft tijdens de algemene najaarsvergadering van de golfclub een ambitieus plan gepresenteerd om ruim baan te geven aan de jeugd. Het plan voorziet erin dat de vereniging in 2023 minimaal veertig actieve jeugdleden telt die de club op allerlei niveaus kunnen vertegenwoordigen. Hij denkt daarbij aan de Super Six wedstrijden, de competitie van de NGF en diverse jeugdtoernooien. Op dit moment telt de club nauwelijks nog actieve jeugdleden.

Voor de financiering van het opleidingsplan wordt een beroep gedaan op de begroting maar ook op particuliere bijdragen. Zijn lumineuze idee om een Club van 50 op te richten waarvan de leden de komende jaren telkens € 50 doneren kon rekenen op veel bijval. Zeventien leden lieten nog tijdens de bijeenkomst in het clubhuis weten graag mee te willen investeren in het jeugdprogramma.

Er is ook een nieuwe jeugdcommissie waar behalve Jan Haasnoot Ilse Beerlage, Koen Buijsse en een groot aantal vrijwilligers uit het voormalige Heren 1 team en een groep ouders deel van uitmaken. Golfclubvoorzitter Cees de Bruin sprak al tijdens de vergadering zijn vertrouwen uit in het programma en hoopte dat veel leden zich zouden melden (jeugd@golfresidentie.nl) voor de Club van 50.

Behalve formeel voorzitter van de jeugdcommissie werd Jan Haasnoot ook gekozen tot nieuw lid van het bestuur. Hij vervulde die functie al eerder. Sinds 2002 was hij acht jaar actief binnen de jeugdcommissie en vijf jaar bestuurslid. De vergadering koos nóg een nieuwe bestuurder, te weten George Gerritsen die in een later stadium zittend voorzitter Cees de Bruin zal opvolgen.

De najaarsledenvergadering werd druk bezocht. “Het is lang geleden dat we er stoelen moesten bij zoeken”, begon Cees de Bruin de vergadering waar onder meer werd besloten om de contributie voor 2018 te handhaven op het niveau van dit jaar en de eerste begroting van penningmeester Harry Nieuwlaar werd goedgekeurd.

Het venijn zat echter in de staart toen in de rondvraag het competitiereglement opnieuw aan de orde werd gesteld. Voorzitter Cees de Bruin beloofde dat het bestuur er serieus naar zal kijken. “Het zal zeker een vervolg krijgen”, zeI hij.

FOTO

Het voltallige nieuwe bestuur met van links naar rechts Jan Haasnoot, Guus Calis, Harry Nieuwlaar, Paul van der Hulst, Martin Eenschoten, Piet van der Sar, George Gerritsen en Cees de Bruin.