In Golfclub
TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Er komt een alternatieve lus om golfers gelegenheid te geven te spelen als de omstandigheden het niet toelaten dat de baan in zijn geheel open blijft. Deze zogenoemde ‘derde lus’ wordt gecreëerd in de first nine waardoor leden die gebruik maken van een buggy ook kunnen blijven spelen. Er geldt dan de 90 graden regeling. Dat betekent dat ook trolleys op het schelpenpad moeten blijven. Er mag wel op de holes worden gelopen met een draagtas.

In samenspraak met de hoofdgreenkeeper heeft baancommissaris Arie van der Graaf de alternatieve lus gevonden door de holes 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 open te houden als de rest van de baan wordt gesloten. Holes 1 en 3 komen in dat geval te vervallen; de baan is dan niet meer qualifying. Marshals zullen toezien op de naleving van de extra regelgeving.

Hole 8 krijgt in de alternatieve lus een wintergreen en overal moet worden opgeteet. Kwetsbare delen worden door de greenkeepers afgezet met paaltjes en linten. Als een bal in een kwetsbaar, afgezet gebied belandt, moet men de bal laten liggen en een nieuwe bal in het spel brengen. Zodra het kwetsbare gebied weer beloopbaar is, worden de ballen verzameld en in het clubhuis afgegeven. Men kan daar de bal dan later afhalen.

Op de website wordt vermeld wanneer de derde lus open is. Het item van de derde lus werd afgelopen week actueel toen er gemopperd werd over de aanhoudende sluiting van de baan en op sociale media discussie ontstond over de noodzaak daarvan. Baancommissaris Arie van der Graaf, daarmee geconfronteerd tijdens de algemene ledenvergadering van de golfclub, toonde zich bereid om samen met SBA een oplossing te zoeken.

FOTO

De fraaie weerspiegeling van de vlaggen in het slootwater bij hole 1 heeft ook een keerzijde: de baan is door de grote hoeveelheid neerslag nauwelijks speelbaar.