In Golfclub

De baan is tot 1 april 2020 niet meer qualifying. Dat besluit is door de regel- en handicapcommissie genomen. De huidige inrichting van de wintermaatregelen in de baan voldoet volgens de commissie niet aan de richtlijn van het maximale verschil van 50 meter (9-holes) en 100 meter (18-holes) ten opzichte van de oorspronkelijke lengte van de baan. Daarnaast hebben de zeer natte weersomstandigheden van de afgelopen twee maanden de baan in een zodanige conditie gebracht, dat die geen recht meer doet aan de qualifying-condities. De regel- en handicapcommissie zal dit besluit heroverwegen zodra daar aanleiding voor is, heeft ze laten weten.