In Golfclub

De algemene ledenvergadering (ALV) van de golfclub vindt altijd plaats na de ALV van de baaneigenaren (VvE). Dat geeft ons de mogelijkheid om onze buitenleden te informeren over voor hen relevante besluiten daar. Vanwege het feit dat de ALV van de VvE deze maand moest worden verzet, hebben wij als bestuur van de golfclub ook moeten besluiten ónze algemene ledenvergadering te verplaatsen. Die wordt nu op dinsdag 6 december gehouden.

 Omdat de besluiten in de ALV van invloed kunnen zijn op het voortzetten van het lidmaatschap van de buitenleden, organiseren wij deze altijd in november, dus vóór de uiterste opzegdatum voor het volgende seizoen. Gegeven de huidige situatie is daarom met het bestuur van de VvE afgesproken dat de uiterste opzegdatum dit jaar ‘mee schuift’ en wel naar 10 december. Wij gaan ervan uit hiermee een voor eenieder passende oplossing te hebben gecreëerd.

Bestuur van de GC Golfresidentie Dronten