In Golfclub
TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

De algemene ledenvergadering van de golfclub heeft maandagavond afscheid genomen van voorzitter Cees de Bruin. Cees vond het ‘mooi geweest zo’, zoals hij zei, en droeg de voorzittershamer over aan George Gerritsen. Hij heeft in twee periodes totaal zestien jaar leiding gegeven aan de golfclub. De eerste periode omvatte de eerste zeven jaar van het bestaan van de vereniging en de tweede periode de afgelopen negen jaar.

Bij de ‘overdracht’ van de hamer zei de scheidend voorzitter “heel erg gelukkig” te zijn met het feit dat George Gerritsen hem had willen opvolgen. Cees zei er alle vertrouwen in te hebben dat George de club op een waardige manier zal leiden. George Gerritsen op zijn beurt uitte waarderende woorden in de richting van zijn voorganger die het “na een lange tijd van veel inspanningen” gegund werd om weer eens aan zijn handicap te gaan werken.

Het was Cees, zo werd gerefereerd, niet gelukt om tijdens zijn bestuursfunctie zijn handicap te verlagen. Daar hoopte hij nu wel met succes aan te kunnen werken en tegen die achtergrond kwam het horloge met afstandsmeter wat de vereniging hem als afscheidscadeautje gaf goed uit. Cees kreeg bovendien nog een hotelbon voor twee personen en voor echtgenote Lenny was er een fraai boeket bloemen.

Het was niet de enige bestuurswissel van de avond. Er werd ook een nieuwe voorzitter gekozen voor de regel- en handicapcommissie die qualitate qua ook bestuurslid wordt. Met algemene stemmen werd Ed Visch in die functie gekozen die vacant was gekomen vanwege het vertrek van Guus Calis. Voor Ed was het een hernieuwde kennismaking met het bestuur; in een eerdere periode zat hij er in als voorzitter van de jeugdcommissie.

Nieuwe voorzitter George Gerritsen sprak ook nog dankwoorden in de richting van de niet aanwezige Guus Calis. “Met zijn juridiche achtergrond heeft hij voor de vereniging belangrijke bijdragen geleverd waarvoor we hem zeer dankbaar zijn”. George beloofde ervoor te zorgen dat de attentie die daarbij past bij gelegenheid aan Guus zal worden overhandigd.

FOTO’S

Het nieuwe bestuur achter de bestuurstafel, de overdracht van de voorzittershamer en de gaande en komende man met rechts Lenny de Bruin.