In Golfclub

De advertorial in De Flevopost; rechts onder een banner.

TEKST HANS DE JONGH | SCREENSHOT FLEVOPOST

Om de open dag van de golfclub die op 7 juli wordt gehouden zoveel mogelijk bekendheid te geven is de vereniging een advertorial-actie begonnen in de Flevopost. Die advertorial is de afgelopen week van start gegaan en duurt veertien dagen. Een advertorial is in brede zin een combinatie van een journalistiek product en een reclame-uiting. De advertorial wordt aangejaagd door banners die op online producten van de krant te vinden zijn.

De advertorial is goed voor 66.500 impressies waarmee de golfclub denkt haar doelgroep rechtstreeks te kunnen benaderen. Online Brandend Content heet deze manier van communiceren in het jargon. Er wordt een hoge attentiewaarde aan toegekend, niet in de laatste plaats vanwege de hoeveelheid banners die, onder meer op sociale media, wordt ingezet om belangstellenden uit te nodigen om het verhaal dat de golfclub wil vertellen te lezen.

In dat verhaal wordt tekst en uitleg gegeven over de open dag waarvoor een uitgebreid programma is opgesteld. De open dag wordt samen met de Openbare Golfclub Dronten en de Golfschool Dronten op touw gezet en voorziet in wedstrijden, clinics, masterclasses, putt-challenges en longest drive-wedstrijden. Er zijn demonstraties van materieel dat de greenkeepers gebruiken (robot en dergelijke) en er komt een stand van makelaar Dop.