In Golf Residentie Dronten, VvE

Voor het eerst in de geschiedenis van de VvE heeft op 10 november jl. er een ledenvergadering “online” plaatsgevonden. Dat is geen ideale manier van vergaderen en zeker niet van communiceren terwijl er vooraf veel vragen schriftelijk zijn ingediend, deze vragen zijn allen genoteerd en inmiddels beantwoord.

Op het besloten ledendeel van onze website treft u vandaag onder de kop Notulen ALV  bij 2020 de volgende informatie aan:

  • De volledige dia presentatie van het bestuur
  • Alle gestelde en beantwoorde chat vragen
  • Alle vooraf gestelde vragen m.b.t. onderhoud,  daaronder vallen de projecten golfbaan, infrastructuur en onderhoudscontract
  • Het definitieve accountantsrapport 2019 en jaarrekening
  • Alle 71 vooraf gestelde vragen en antwoorden die op financiën betrekking hebben

Het VvE bestuur hecht eraan hiermee een zo volledig beeld van de vergadering, vragen en antwoorden op vragen te geven. Voor wat betreft de besluitvorming is het de bedoeling zo snel mogelijk de volledige opname van de vergadering beschikbaar te kunnen stellen. Dat zal apart worden aangekondigd.