In Golf Residentie Dronten, VvE

Arnold van Kuijk, penningmeester van de Vereniging van Eigenaren is afgetreden. Sinds de voorjaarsvergadering van de VvE in 2018 is Arnold actief geweest binnen het bestuur nadat de vorige penningmeester onverwacht zijn functie had neergelegd. Het bestuur reageerde verheugt op zijn snelle toetreding, want hij hielp het toenmalige bestuur vrijwel direct uit de nood.

Aangezien Arnold het penningmeesterschap moest combineren met zijn drukke werkzaamheden bij Rijkswaterstaat vereiste dat veel improvisatie van hem. In de huidige corona tijd kwam daar nog extra werk voor hem bij en alles moest vanuit zijn woonadres gebeuren, het is hem verboden i.v.m. corona naar kantoor te komen. Geen ideale werksituatie natuurlijk.

Als bestuurslid van de VvE ben je onderhevig aan kritiek, zo weet ik uit ervaring, maar wanneer daar beschuldigingen en schofferingen bijkomen komt er een moment om te besluiten dat het mooi geweest is. En dat moment is kennelijk nu aangebroken en dat is betreurenswaardig want dat is een rot ervaring waarvoor de verantwoordelijken zich diep zouden moeten schamen.

De Golf Residentie wordt bestuurd door vrijwilligers en deze mensen verdienen veel lof voor de inspanningen die ze doen omwille van alle bewoners. Er zijn in de praktijk maar weinigen die bereid zijn deze moeilijke taak te vervullen, maar kennelijk gaan een aantal bewoners hieraan voorbij. De gemoedelijke sfeer bij bewoners wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop we samen zorgen voor onze woonomgeving, daar hebben alle bewoners een verantwoordelijkheid in, helaas neemt niet iedereen zich die verantwoordelijkheid ter harte!

Paul van Rijn