In Golf Residentie Dronten, VvE

In een zeer goed bezochte VvE Ledenvergadering die onder leiding stond van een daartoe aangezochte interim voorzitter werd in korte tijd een geheel nieuw VvE bestuur gekozen.

Aangezien het vorige bestuur in zijn geheel was afgetreden en dus geen ALV kon uitschrijven werd er door de leden schriftelijk verzocht een ALV mogelijk te maken. Daartoe is door een aantal ex-bestuursleden de heer Hans Bügel, tevens voorzitter van de VvE commissie Beroep en Bezwaar, gevraagd een  Ledenvergadering voor te zitten. Daarop is deze vergadering aangekondigd, zowel per mailbericht aan de leden als ook in De Stentor. 

De heer Bügel kreeg na zijn inleiding van de aanwezigen toestemming de vergadering te leiden. Na de officiële opening stond, zoals hij aangaf, maar één uiterst belangrijk punt op de agenda, namelijk het kiezen van een nieuw bestuur. Daarvoor hadden zich een vijftal leden beschikbaar gesteld. Nadat deze leden zich hadden voorgesteld werden zij onder luid applaus bij acclamatie door de aanwezige leden gekozen. De nieuwe bestuursleden zijn: Marianne van Maarschalkerweerd, Heidi van Spijker, Allard Berends, Peter Overdijk en Bob Raadjes.

Geconstateerd hebbende dat er verder geen vragen meer waren besloot de interim voorzitter de vergadering te sluiten. Toch probeerde de voorzitter van de KCC, onaangekondigd, alsnog iets ter berde te brengen hetgeen tot luide negatieve reacties van de aanwezigen leidde waarop de voorzitter meldde dat verdere inbreng niet verstandig werd geacht en sloot definitief de vergadering. De VvE Golf Residentie heeft weer een bestuur en dat is een belangrijk resultaat van deze korte ALV.