In Golf Residentie Dronten, VvE

In aansluiting op de ALV van dinsdag 29 november waarbij nieuwe VvE bestuursleden werden gekozen, is inmiddels bekend hoe de nieuwe bestuursleden de diverse bestuurstaken hebben verdeeld:

  • Voorzitter:                       Allard Berends
  • Secretaris:                       Heidi van Spijker, penningmeester a.i.
  • Algemene zaken:           Marianne van Maarschalkerweerd
  • Golfzaken en D4S:        Peter Overdijk
  • Operationele zaken:     Bob Raadjes

Tevens is bekend geworden dat de kascommissie in haar huidige samenstelling per direct is afgetreden.

Het nieuwe bestuur gaat zich voorbereiden op haar taken daarvoor is tijd nodig en die gaat het bestuur ook beslist nemen. Veel aspecten liggen voor langere tijd vast en vragen niet direct aandacht maar financiën, begroting voor 2023, heeft een hoge prioriteit. Nieuwe tarieven voor de golfclub en VvE bijdrage 2023 dulden natuurlijk geen uitstel. Er is toegezegd de leden regelmatig op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en daarmee de communicatie te willen optimaliseren. Leden worden uitgenodigd om in hun ogen eventuele hoge prioriteiten te communiceren via Els Brouwer: secretariaat@VVEgolfresidentie.nl