In Golf Residentie Dronten, VvE

Gisteravond vond het eerste deel van de geplande digitale ALV plaats.  Een belangrijk moment was de stemming over het ingekomen voorstel van een aantal kritische bewoners die het niet eens zijn met de koers die het huidige bestuur vaart. Na het tellen van de stemmen en het verwerken van de afgegeven volmachten bleek dat slechts 35% voorstander was van het behandelen van het kritische document. Verworpen dus.

De bijeenkomst verliep enigszins traag doordat na alle digitale polls, handmatig de volmachten per deelnemer moesten worden opgeteld. Op het scherm stond dan te lezen dat het wachten was op de stemcommissie, maar die zat te wachten op de lijst van stemmers die van Huijbregts af moest komen en dat duurde soms te lang. Gelukkig was het beeld dat wij thuis kregen van de spreker een stuk groter dan de voorgaande bijeenkomsten. Het was ook duidelijk dat de voorzitter meer begint te wennen aan het spreken richting camera, het ging hem goed af.

Op alle door het bestuur voorgestelde agendapunten werd, evenals de vorige ALV in november, positief gereageerd. De laatste was Arie van der Graaf die zijn onderhoudsprojecten voor de komende 10 jaar presenteerde. Daar zitten grote projecten bij zoals het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op het asfalt, het vernieuwen van de lichtarmaturen van alle lantaarns, vervangen van bomen aan de Lente en het aanbrengen van zogenaamde zandpijpen op vrijwel alle voorgreens op de golfbaan. Er werd met instemming positief op gereageerd.

Vandaag het tweede deel met onder meer de begroting die wordt gepresenteerd door de nieuwe penningmeester Ron Gunneweg en het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) door Arie van der Graaf. Aanvang 18.30u.