In Golf Residentie Dronten, VvE

Ongeveer 125 VvE leden waren wederom ingelogd om getuige te zijn van een belangrijk deel van de ALV besluitvorming, nl de begroting en onderhoud. Er werd gesproken door Arie van der Graaf over het contractvoorstel met SBA in het kader van het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP). Daarbij wordt als het ware het huidige contract voortgezet met 5 jaar met een optie voor nog eens vijf jaar. Zo kunnen de kosten die gemaakt zouden moeten worden voor een nieuwe aanbesteding, en die zijn aanzienlijk, worden vermeden. Ruim 80% van de leden stemden daar positief mee in.

Ten aanzien van de tarieven voor buitenleden en greenfee spelers memoreerde Peter van den Wijngaart dat de tarieven al zijn ingegaan en het jaar alweer 2 maanden onderweg, dus wijzigen is niet aan de orde. Voor het komend jaar zou het goed zijn eens vast te stellen op welk niveau de tarieven kunnen komen bij een benchmark met andere verenigingen. Peter gaat die organiseren. Dit jaar zal er een TV uitzending komen over het wonen op een golfpark op RTL7.

Ron Gunneweg presenteerde een begroting die gemaakt is voordat hij penningmeester werd. Een aantal zaken werden door hem toegelicht onder meer de stijging in administratieve kosten zoals advieskosten. Ron wil er naar streven deze kosten fors te verminderen. Ook de kosten voor reserveringen kunnen waarschijnlijk fors verminderd worden doordat het riool een fors langere levensduur heeft dan aanvankelijk werd ingeschat. De begroting is goedgekeurd.

De secretaris was aftredend, maar bij gebrek aan kandidaten was hij bereid nog een periode aan te blijven. Fred van Bree werd door 80% van de leden herkozen als secretaris.

Na het verwerken van een hinderlijke storing werd afgesloten met de rondvraag waarbij de sfeer op de GRD aan de orde kwam. De voorzitter merkte daarbij op dat het bestuur wil zorgdragen voor een mooi woon- en golfpark, maar dat de bewoners zorgdragen voor het levende aspect en daarmee ook de sfeer. Tenslotte vroeg iemand of er na Corona weer op een traditionele manier kan worden vergaderd, de voorzitter gaf aan dat hij niets liever wil dan dat.