In VvE

Dit verkeersbord staat aan het begin van ons Park en betekent dat vrachtverkeer met een lengte van meer dan 10 meter niet de Golf Residentie mag oprijden, maar daar wordt door veel chauffeurs gewoon langs gereden.

Wat kunnen we hieraan doen? Alle bewoners ontvangen van de VvE secretaris een mail waarin exact wordt vermeld welke stappen u kunt ondernemen. Onze wijkagent Edwin de Ruigh zegt ook zijn medewerking hieraan toe.

Het is zaak dat bewoners zodra er een overtreder wordt gesignaleerd, de politie te bellen, die kunnen een bekeuring uitschrijven en wanneer er een aantal chauffeurs zijn beboet wordt het snel genoeg bekend dat bewoners de politie bellen en dat je als chauffeur van een te lange wagen de Golf Residentie beter kunt mijden.

Ook zal onze VvE secretaris een brief aan de transportonderneming sturen met de gegevens die u heeft doorgegeven zoals kenteken, foto’s ed.

Op deze wijze willen we een halt toeroepen aan het vele vrachtverkeer dat zorgt voor schade aan wegen, lantaarns ed. waarvan de kosten door de bewoners moet worden opgebracht.