In VvE

De gemeente Dronten maakt veel werk van het invoeren van ondergrondse afvalcontainers voor restafval. In de Drontenaar werd een artikel hieraan gewijd en kreeg wethouder Nico Verlaan de sleutels overhandigd van de nieuwe truc waarmee de containers geleegd gaan worden. Grote rijen containers staan inmiddels bij de gemeentewerf klaar om geplaatst te worden. Ook op de Golf Residentie gaan deze containers de grond in.

Er is inmiddels veel gebeurd. Er heeft een bijeenkomst met bewoners plaatsgevonden waarbij ook het hoofd van de vuilophaaldienst van de gemeente de heer Jan de Boer aanwezig was. Er is een convenant opgesteld waarin de juridische afspraken worden vastgelegd voor het plaatsen in “onze” grond. Na de inspraakronde van bewoners is ook nog rekening gehouden met individuele wensen en tenslotte is gekozen voor een verdeling van de vier containers op een dusdanige plaats dat deze naar verwachting geen overlast gaan geven. Op de komende ALV zal deze gevolgde procedure nog kort toegelicht worden.

Het gaat wel belangrijk worden dat er van alle containers gebruik wordt gemaakt. De bewoners van de Lente wordt gevraagd van de container bij het clubhuis gebruik te maken, de Herfst de container bij hole 2 en een bij hole 11, Zomer en de rest van Herfst de container bij de brievenbus. De locaties worden op het kaartje met gele punten aangegeven. De Winter heeft inmiddels zijn eigen voorzieningen.