In Golf Residentie Dronten, VvE

Het VvE bestuur bij monde van de commissaris beheer & onderhoud, Arie van der Graaf, geeft de volgende actuele stand van zaken over de eventuele aankoop van de zogenaamde Wolthek terrein.

Het VvE bestuur laat zich bijstaan door deskundigen om uiteindelijk de bewoners goed te kunnen adviseren daar waar het betreft het al dan niet in eigendom nemen van het “Woldhek terrein”. Mede gezien de lage rentes die we ontvangen over onze reserves bij de banken zou dat nog wel eens een goede investering kunnen zijn.
De volgende bedrijven zijn als terzake kundig aangetrokken om het VvE bestuur te adviseren en de nodige informatie te verstrekken om de bewoners goed te kunnen adviseren :
  • VSO makelaars, (taxatie en algemeen advies)
  • Demolition Management voor de asbestinventarisatie
  • Weever sloop & bouw uit Kampen voor de eventuele uitvoering van de sanering en het herstel van 1 loods.
De plannen voorzien in het laten slopen van de slechtste loods, dit is de loods aan de doorgang van hole 8 naar hole 9, en het opknappen van de
naastliggende loods, dit is de loods waar momenteel SBA in gehuisvest is.
Zodra de ramingen binnen zijn van de deskundigen kunnen de totale kosten van een eventuele overname van het “Woldhek terrein” en de opstallen,
alsmede de kosten van sanering berekend worden.
PRD/Mourik heeft inmiddels een aanbieding gedaan richting de VvE GRD die na advies en de ramingen van de deskundigen voorgelegd zal gaan worden aan de bewoners/eigenaren van de GRD.