In Golf Residentie Dronten, VvE

Een GRD medebewoner met zonnepanelen heeft geconstateerd dat de omvormer de geleverde energie niet volledig op het elektriciteitsnet kwijt kan en dus de opbrengst verminderd. Hieronder zijn ervaringen:

De aanleiding van het epistel van Liander is een klacht wegens te hoge netspanning die ik heb ingediend toen ik bemerkte dat de output van mijn omvormers drastisch werd gereduceerd, vanaf begin mei, op onbewolkte dagen, wanneer de opbrengst juist het hoogst moet zijn. In de loop van de ochtend loopt de netspanning op tot boven de 250 volt, zelfs 252 volt is gemeten, waardoor de omvormers het opgewekte vermogen niet meer kwijt kunnen aan het net en dus afschalen. Aan de omvormers kan niets worden gewijzigd, de enig mogelijke oplossing is het verlagen van de netspanning, dit is volgens Liander in het huidige net niet mogelijk.

Daar steeds meer huizen worden uitgerust met zonnepanelen zal dit probleem zich in toenemende mate voordoen en nemen de rendementen af. Ter illustratie: vorig jaar in dezelfde periode bleef de spanning nog onder de 250 volt en deed het probleem zich niet voor, nu, in deze periode, vrijwel dagelijks.

Zoals uit onderstaand bericht van Liander blijkt onderkennen ze de klacht en geven de oplossingsrichting aan, echter zonder daar een timeline aan te verbinden anders dan dat het voorgenomen project een lange looptijd kan hebben. Hoewel geprobeerd, krijg ik niet meer duidelijkheid over de doorlooptijd van soortgelijke projecten.

Om Liander tot enige urgentie te bewegen is het m.i. zinvol als bewoners die dit probleem ook ondervinden eveneens de klachtenprocedure starten. Dit kan door de klachtendienst 0800 9009 te bellen en de klacht door te geven.

 

Het antwoord van Liander op de klacht:

Naar aanleiding van uw klacht heeft Liander de slimme meters op dezelfde hoofdleiding als uw aansluiting op afstand uitgelezen. De Netspecialisten van Liander hebben deze data incl. uw netsituatie beoordeeld en geadviseerd om uw hoofdleiding te voeden vanuit een nieuw te plaatsen transformatorstation. Het nieuwe transformatorstation zorgt voor meer capaciteit voor levering en teruglevering van stroom. De klachten moeten na de plaatsing dan ook verholpen zijn. Ten aanzien van dit project moet Liander een nieuw distributienet ontwerpen, grond aankopen, vergunningen verzorgen en mensen, middelen, materialen inplannen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd; een dergelijk project kan een lange doorlooptijd hebben. Wij zullen u informeren wanneer de periode van uitvoering bekend is.

Ik ga er van uit dat ik u hierbij volledig heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Michiel Spannemaker
Loket Spanningsklachten |  Storingsdienst Liander 0800 – 9009