In VvE

De openbare verlichting op de Golfresidentie is voor een belangrijk deel hersteld. De lantaarnpalen van het getroffen gebied branden nu om en om. Daarmee lijkt een eind te zijn gekomen aan een wekenlange duisternis die zowel bij de bewoners van de Golfresidentie tussen de nummers 130 en 160 als bij het bestuur van de VvE veel irritatie en wrevel veroorzaakte.

In een rapportage aan Pieter van de Sande, de commissaris Infra van de Vereniging van Eigenaren liet Van Gelder Verkeerstechniek aan het begin van de middag weten dat het euvel was verholpen. In het verslag wordt gemeld dat er geen oorzaak bekend is. De netzekering is vervangen en de automaat gereset, aldus de mededelingen van de netbeheerder.

De irritatie bereikte vrijdag een hoogtepunt toen de storing wéér niet was verholpen en er ook geen enkele duidelijkheid werd verkregen over de oorzaak. Er zou rekening zijn gehouden met de mogelijkheid dat de storing het gevolg was van een provisorische reparatie van de hoofdkabel. Die zou beschadigd zijn geraakt bij de aanleg van de glasvezelkabels op het park.

Pieter van de Sande reageerde vanmiddag opgelucht over het herstel van de storing; vanavond toonde hij zich erover verbaasd dat niet alle lichtpunten branden. Hij zegt er bovendien geen genoegen mee te nemen dat de oorzaak onbekend blijft. “Wij willen natuurlijk weten hoe dit kon gebeuren omdat we niet te vaak met dit soort problemen geconfronteerd willen worden”.

In de zorgen van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren speelde vooral de behoefte aan een veilige woonomgeving een belangrijke rol. Bewoners drongen er intussen op aan om de netbeheerder in gebreke te stellen omdat die blijkbaar niet afdoende had gereageerd op de mogelijke schade die door de glasvezelkabelaars was veroorzaakt.

FOTO

De openbare verlichting op de hele Golfresidentie brandt weer, zij het in een deel nog om en om.