In Golf Residentie Dronten, VvE

De commissaris Beheer & Onderhoud, Arie van der Graaf meldt het volgende:

In de bijlage de rapportage van de schouw die is uitgevoerd door Green Engineers t.a.v. de naleving van het contract. Bij deze schouw dient wel de navolgende opmerking geplaatst te worden:

In overleg met de commissaris beheer en onderhoud is het snoeien van de heggen doorgeschoven naar week 38. Aansluitend aan het snoeien wordt er geveegd en momenteel wordt ook het laatste onkruid in de verharding bestreden. Hierdoor voldeden een aantal aspecten niet aan de daaraan gestelde beeldkwaliteit ten tijde van de schouw. In week 39 wordt het talud en de hoge rough weer gemaaid en afgevoerd zodat na verwachting eind week 39 alles er weer perfect bij zal liggen.

Het rapport staat hier