In VvE

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren stapt naar de bestuursrechter om een uitspraak te krijgen in het conflict met de gemeente Dronten over de overname van het riool. De VvE betwist de stellingname van het college van burgemeester en wethouders en vindt een gang naar de rechter voor de hand liggend nu het gemeentebestuur blijft weigeren de Golfresidentie als een normale woonwijk te erkennen.

DOOR JAN ESSING

‘Golf Residentie vangt opnieuw bot bij poging om riool te slijten aan gemeente’, kopte deze week De Drontenaar naar aanleiding van de openbare besluitenlijst van het college van B & W van de gemeente. Waar gaat het over?

Zoals bekend, is het bestuur van de VvE ervan overtuigd dat de gemeente Dronten zich niet van haar taak kwijt waar het gaat om de riolering in de buurt Golf Residentie. Het hoofdriool voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en regenwater is in stedelijke gebieden een taak, die de wetgever bij de gemeentelijke overheid heeft gelegd.

Omdat aanvankelijk de buurt Golf Residentie “geen volwaardige wijk van Dronten-Zuid” zou worden, is in het laatste decennium van de vorige eeuw afgesproken tussen de projectontwikkelaar en de gemeente dat de bewoners van de Golf Residentie zelf voor deze voorziening zorg dienen te dragen. Nu de buurt echter een “normale woonwijk” is (weliswaar met een golfbaan, maar dat is niet van belang) en als onderdeel van de wijk Dronten-Zuid door alle overheidsinstanties wordt erkend, is die afspraak van destijds niet wettelijk toegestaan. Het gemeentebestuur blijft volhouden dat de Golf Residentie net zoiets is als een asielzoekerscentrum of een vakantiepark.

Het bestuur van de VvE heeft B & W in een brief gevraagd een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing te nemen. Tegen een dergelijke beslissing staat uiteindelijk beroep open bij de bestuursrechter. Omdat de gemeente dat weigert heeft het bestuur een bezwaar ingediend bij het gemeentebestuur. Op advies van de voorzitter van de Bezwarenadviescommissie van de gemeente, die het bezwaar ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ heeft verklaard op basis van de rechtsfiguur ‘bestuurlijk rechtsoordeel’, hebben B & W besloten het bezwaar van de VvE niet-ontvankelijk te verklaren. Dat staat dus in de openbare besluitenlijst van B & W en daar haakt Maarten Heijenk van de Drontenaar op in.

Namens het bestuur van de VvE heeft Jan Essing, commissaris Algemene Zaken, na afloop van het persuurtje van B & W afgelopen donderdag, de pers en een tweetal leden van het college van B & W voorgelicht over de foutieve aanname, die de voorzitter van de hoorcommissie kennelijk heeft gedaan. De Raad van State heeft bij de rechtsfiguur ‘bestuurlijk rechtsoordeel’ aangegeven dat die alleen tot niet-ontvankelijkheid van een bezwaar of beroep moet leiden indien er nog bezwaar kan worden gemaakt tegen een later afgegeven bestuursbesluit.

Nu een besluit van de gemeente over de overname van het riool niet (meer) valt te verwachten, staat volgens de Raad van State gewoon beroep open tegen een bestuurlijk rechtsoordeel. Het bestuur van de VvE zal zijn grieven dan ook aan de bevoegde bestuursrechter voorleggen.