In VvE

Helaas hebben de huidige huurders van ons clubhuis, Anneloes Knuf en Gerard Boontjes te kennen gegeven met hun werkzaamheden te willen stoppen. Dat zal per 31 augustus geëffectueerd zijn. Het bestuur van de VvE stond voor een groot dilemma, want naast de financiële consequenties staan er nog een aantal kleine maar ook grote evenementen in september op het programma zoals de viering van het twintig jarig bestaan van de Golfclub.

De clubhuiscommissie onder leiding van Harry Peeters samen met Rob Dorrestein en Harry Nieuwlaar verdienen veel lof voor hun initiatieven en plannen om de clubhuisdeuren open te houden ook Mike Woltering is hier uiteraard bij betrokken geweest.

Soms ben je tot veel meer in staat dan je denkt. Onder dat motto resulteerde een gesprek met Golf Residentie bewoner Johan Klaver, die beschikt over een ruime horeca ervaring in binnen- en buitenland, in een geweldig plan. We proberen een kernteam te formeren dat onder de bezielende leiding van Johan Klaver, aangevuld met vrijwilligers, het clubhuis draaiende gaat houden.

Wat binnenkort weer De Vier Seizoenen gaat heten blijft open. Mogelijk met aangepaste tijden. Er is veel nieuwe energie en zin bij alle betrokkenen om het te laten slagen. Bij deze dus een oproep aan alle bewoners om dit initiatief van harte te steunen door hun aanwezigheid voor koffie, lunch of een maaltijd. Op de website proberen we iedereen op de hoogte houden wat De Vier Seizoenen te bieden heeft.

Tenslotte wordt door een kleine commissie aan een lange termijn oplossing gewerkt. Deze commissie zal aan de besturen van golfclub en VvE een uitgewerkt plan voorleggen voor de toekomstige bedrijfsvoering van het clubhuis. Dat advies zal, zoals toegezegd door het VvE bestuur, aan de leden tijdens een ALV worden voorgelegd.

Wij wensen het gehele team heel veel succes!

Namens het VvE bestuur, Paul van Rijn