In VvE

Bij de bouw van de Golf Residentie is voor het openbare groen gekozen voor diverse soorten bomen in de begroeiing tussen de weg en woningen. Een van deze soorten is de Gleditia. Deze soort komt voor op de Herfst 1-94, op de Zomer 3-33, 2-12, 55-63 en 70-79. De Gleditia groeit nogal grillig uit en reikt soms tot de voorgevel van woningen soms tot grote hoogte. Door zijn oppervlakkige wortelgroei wordt het wegdek beschadigd en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Omdat alle bomen op het Park momenteel worden gesnoeid was het de vraag wat er met deze Gleditia’s moet gebeuren. De VvE zal dat in overleg met de bewoners beslissen. Een dezer dagen krijgen alle bewoners die een dergelijke boom of bomen voor de deur hebben een brief waarin wordt gevraagd of zij de boom willen laten staan of liever laten verwijderen. Er zal in overleg met SBA, onze aannemer, een nieuwe boom worden uitgezocht die minder overlast geeft.