In Golf Residentie Dronten, VvE

In een gemeenschappelijk bericht van VvE en golfclub blikken de beide besturen terug op de maatregelen die het golfspel op ons park hebben beïnvloed, en kijken vooruit naar de periode vanaf 1 juli, nu er veel beperkingen zijn opgeheven of versoepeld.

Golf in het corona tijdperk

De afgelopen periode heeft het bestuur van de golfclub signalen ontvangen dat er onder de leden onduidelijkheid bestaat over de redenen waarom er sinds de opening van de baan op 11 mei tot op heden geen gezamenlijke activiteiten en wedstrijden zijn georganiseerd.
Het bestuur wil benadrukken dat het uitblijven van wedstrijden en andere gezamenlijke activiteiten (door haar) wordt betreurd. De gemeentelijk verordening om verspreiding van het corona virus te voorkomen bood (en biedt) hier geen ruimte voor. Van kabinetsbesluit tot gemeentelijke verordening.

Het proces om te komen tot de gemeentelijke verordening ziet er als volgt uit: Het OMT/RIVM stellen landelijke regels op, welke op een hoog niveau zijn beschreven. Deze regels worden vervolgens door de 25 Veiligheidsregio’s omgezet in een Noodverordening die geldt voor de betreffende Veiligheidsregio. In ons geval is de Noodverordening Veiligheidsregio Flevoland van toepassing. De Veiligheidsregio Flevoland wordt gevormd door de 6 gemeenten van Flevoland, met
als voorzitter de burgemeester van Almere. De Noodverordening gaat vervolgens naar de 6 gemeenten, die ieder voor zich een gemeentelijke verordening opstelt.

De gemeente Dronten heeft met betrekking tot sportactiviteiten de volgende voorschriften opgenomen in haar verordening, na de versoepelingen per 1 juni. Georganiseerd buiten sporten Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen georganiseerd en begeleid buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen. Wedstrijden, competities en toernooien zijn niet toegestaan. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen vanaf 1 juni onder begeleiding buiten sporten met
elkaar, zonder 1,5 meter afstand ertussen. Trainers en begeleiders boven de 18 jaar dienen onderling en tot de kinderen 1,5 m afstand te houden.
De gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven gesloten en mag geen gebruik van worden gemaakt. Buiten sporten en bewegen georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals Trainingen zijn toegestaan, organiseren van of deelname aan wedstrijden in competitieverband en
oefenwedstrijden met andere sportclubs niet. Interne oefenwedstrijden in clubverband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn wel toegestaan. Bij trainingen dienen deelnemers ouder dan 18 jaar altijd 1,5 meter afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Daarnaast mogen ze geen gebruik maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletgebruik is wel mogelijk. Toeschouwers anders dan evt. begeleiders zijn niet toegestaan.
Samengevat komt het standpunt van de gemeente Dronten er dus op neer dat zij op dit moment het organiseren van wedstrijden of daar mee gelijk te stellen gezamenlijke sportactiviteiten niet toestaan voor personen ouder dan 18 jaar. De besturen van de Golfclub en de Vereniging van Eigenaren willen geen enkel risico lopen met betrekking tot de gezondheid van de leden en bewoners, dan wel het oplopen van een forse boete, sluiting van de golfbaan of imagoschade en volgt de voorschriften van de gemeente dan ook nauwgezet op.

De situatie na 1 juli

Gelet op de aangekondigde versoepelingen gaan de besturen van de Golfclub en de VvE er van uit, dat de golfsport weer teruggaat naar een “normale” situatie, zoals wij die voor de uitbraak ook kende. Uiteraard blijven de standaard hygiëne regels en de 1,5 meterregel onverkort van kracht.
De publicatie van de aangepaste gemeentelijke verordening wordt begin volgende week verwacht. De beide besturen verwachten geen verdere opgelegde beperkingen door de gemeente. De golfclub verwacht dat per 1 juli het organiseren van gezamenlijke activiteiten en wedstrijden weer tot de mogelijkheden behoort.

Houdt de website in gaten, want de beide besturen zullen u begin volgende week nader informeren over hoe de situatie er vanaf 1 juli definitief uitziet.

Met een sportieve groet,
Ed Visch, Arie van der Graaf, Richard de Rooy en Peter van den Wijngaart.
Taskforce Corona