In VvE

Vandaag heeft de commissie die zich bezighoudt met het vinden van een nieuwe uitbater voor de Vier Seizoenen het VvE bestuur geïnformeerd over de voortgang van de procedure. Naar het zich laat aanzien is de juiste persoon gevonden. Een enthousiast en ervaren horeca man die graag per 1 september wil starten om de horeca in de Vier Seizoenen weer professioneel en met nieuw elan aan te pakken.

Er zijn ambitieuze plannen, die voor alle bewoners en golfers van zowel de Golf Residentie als de OGD veel goeds beloven. De centrale rol die de Vier Seizoenen kan spelen als ontmoetingspunt voor zowel horeca als andere activiteiten, waar de komende kunstveiling een voorbeeld van is, zal verder worden verstevigd.

Na dit eerste bericht zal er de komende maand regelmatig nieuws komen. De laatste punten op de afspraken met de nieuwe uitbater worden de komende weken gezet. Het is de bedoeling dat eind augustus een welkomst receptie wordt gehouden waar kennismaking mogelijk is.

We kijken er allen van harte naar uit!

Paul van Rijn