In Golf Residentie Dronten, VvE

Bij de extra ALV van de VvE Golf Residentie Dronten werd niet het doel bereikt dat het bestuur voor ogen had

Over het belangrijkste onderwerp van de avond werd veel beweerd en weinig gestemd. Nadat er een presentatie was gehouden door de werkgroep “Woldhek terrein” waarin duidelijk naar voren kwam dat een woon- en golfpark niet zonder een locatie kan waar een aannemer zijn machines kan stallen en onderhouden, opslag van materialen nodig is en tevens een kantine waar de medewerkers koffie kunnen drinken, gaf de penningmeester een toelichting op de financiële mogelijkheden die het zonder meer mogelijk maken de kosten van het terrein en loods uit het spaargeld te financieren. Het voorstel werd verworpen.

Ook de door het bestuur voorgestelde extra speelrechten t.b.v. de Park Residentie bewoners werd afgestemd. Het aantal leden zou wel eens te groot kunnen worden werd gesuggereerd.