In Golf Residentie Dronten, VvE

De Golf Residentie heeft een locatie waar nabestaanden een boom kunnen laten planten voor een overleden partner. Dit herdenkingsbos  ligt tussen hole 2 en 3. Er is veel belangstelling voor het aanplanten van een tastbare herinnering. Daarom zal het huidige terrein worden uitgebreid en opnieuw worden gemarkeerd. Ook zal de toekomstige locatie voor nieuwe bomen worden aangegeven.

De nieuwe aan te planten bomen worden koningslindes (zie plaatje links).

Belangstellenden kunnen vanaf deze week kenbaar maken wanneer er de wens bestaat een dergelijke boom te laten aanplanten.

Dat kan per mail hier. Deze aanplant kan dan in de winter van 2020/2021 worden gerealiseerd.

 

Tevens zal deze week een bankje worden geplaatst op een mooie tegelvloer en worden er borden geplaatst om duidelijk te maken dat er ter plaatse geen honden kunnen worden uitgelaten. Het bankje is voorzien van een bordje dat aangeeft wat de functie van het bos is.