In VvE

GEO-certificering is een ambitieus doel om aan hoge eisen van onderhoud en milieu eisen te voldoen. Het is een grote verdienste van zowel SBA die ons park onderhoud als in de eerste plaats de commissaris golfzaken Arie van der Graaf die het initiatief heeft genomen om dit certificaat te behalen. Een felicitatie is hier zeker op zijn plaats!  Hieronder nog even een verdere uitleg.

Het certificaat

Met een GEO-certificaat laat zien dat je op een duurzame manier het terrein beheert. Daar waar het gaat om watergebruik, gebruik van kunstmest en energie, hanteren wij maatregelen die conform de gestelde criteria van GEO zijn. Maar welke criteria stelt GEO en hoe kunt je deze vertalen naar praktische maatregelen?

Het traject

Adviseurs begeleiden ons in het traject om het GEO-certificaat te halen. Zij geven advies bij het formuleren van doelen en maatregelen om te voldoen aan de eisen die GEO stelt aan ons terrein. Zo zijn wij verzekerd van een GEO-certificaat dat aangeeft dat ons terrein duurzaam wordt beheert.

Advies & Begeleiding

Het GEO certificaat is ontwikkeld door Golf Environment Organization (GEO). Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Het certificaat omvat een aantal deelgebieden waaraan een aantal criteria is gesteld. Voldoet de baan aan al deze criteria, dan komt zij in aanmerking voor een certificaat.

Paul van Rijn