In Golf Residentie Dronten, VvE

De begroeiing langs de Palingtocht aan de Dronterweg is zo hoog geworden dat drastische maatregelen noodzakelijk werden

In het verleden werden er door vrijwilligers nog wel wilgen getrokken om te voorkomen dat er een ongecontroleerde groei zou ontstaan, maar dat werd duidelijk teveel. Daarom is besloten dit karwei op te nemen in het contract met SBA. Er zou in de winter elk jaar 1/3 deel gemaaid worden (100 meter maaien, 200 meter niet maaien) het jaar daarna weer 1/3 zodat na 3 jaar de volledige strook gemaaid is. Afgesproken was dit werk in de winter te doen om te voorkomen dat zware machines het pad kapot rijden. Maar de laatste jaren is er geen winter geweest en is er dus ook niet gemaaid. Daardoor zijn de aanwezige bomen te dik en te hoog geworden, ook de reclameborden op de hoek van de Biddingringweg waren nauwelijks meer te zien.

De commissaris Beheer & Onderhoud heeft in overleg met SBA en de werkgroep Natuur & Milieu besloten in te grijpen. Dus is de firma van Werven nu bezig met een grote rigoureuze opruimactie, een inhaalslag om alles in een keer te rooien met zwaar materieel. Wanneer die hoge begroeiing weg is zal er nieuw gevarieerd groen voor terugkomen zodat er weer normaal onderhoud gepleegd kan worden. Dat betekent dus weer jaarlijks 1/3 maaien en dat mag dan in de zomer (na het broedseizoen).