In Golf Residentie Dronten, VvE

Update groeizaam voorjaar

Beste bewoners van Golf Residentie Dronten,
Even een update van uw onderhoudsteam van de Golf Residentie te Dronten. Zoals bij de vorige update aangegeven hebben wij als SBA Golf &Groen er een flinke kluif aan gehad om alles schoon en netjes te maken. Graag informeer ik u over de stand van zaken.

Natuurrough en taluds
Deze is over de gehele baan gemaaid en geruimd. Door de vochtige weersomstandigheden en een andere onderaannemer als gewend, was dit een hele uitdaging. Gelukkig is uiteindelijk alles uitgevoerd en is het door het groeizame weer wederom aan het groeien.

Onderhoud woonwijk
Alle hagen en overhangend groen zijn afgelopen periode gesnoeid en opgeruimd. Ook hebben er meerdere schoffelrondes en maaibeurten plaats gevonden en ligt alles er weer verzorgd bij. De onkruidbestrijding van de bestrating doormiddel van heet water heeft ook de revue gepasseerd.
Uiteindelijk heeft de veegwagen alles schoongeveegd en liggen we in de woonwijk weer op het gewenste niveau.

Onderhoud Golfbaan
Het reguliere onderhoud gaat natuurlijk altijd door. Maaien van alle baanonderdelen, verplaatsen van de holes, harken van de bunkers en ga zo maar door worden wekelijks uitgevoerd. Er zijn momenteel nog twee punten waar we me bezig zijn. Het eerste punt is het knippen van de bunkerranden, deze verwachten we eind volgende week af te ronden. Het tweede punt is het onkruid op de schelpenpaden. Deze profiteert enorm van dit vochtige groeizame weer. Bijkomend
nadeel is dat de werkzaamheden om deze te behandelen met de schoffelmachine om een droge periode vragen. Deze werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd tijdens wisselvallig weer.
Zoals de voorspellingen zijn zal vanaf midden volgende week een drogere periode aanbreken. We zullen dan zo snel als mogelijk de paden behandelen zodat het op het afgesproken niveau en er weer verzorgd bij ligt.

Hieronder dan een overzicht van de werkzaamheden welke in de maand augustus plaatsvinden.

Golfbaan;
 De greens worden belucht volgens beluchtingsprogramma.
 Alle regulieren maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.

 Alle bunkerranden worden geknipt en opgeruimd week 32.
 Schelpenpaden behandelen met schoffelmachine week 32/33.
 Bosklepelen natuurstrook week 34.

Woonwijk;
 Beplantingsvakken worden geschoffeld en opgeruimd.
 Onkruidbestrijding van de bestrating doormiddel van heetwatertechniek.
 De bestrating wordt geveegd.
 Snoeien van de laanbomen week 33/34.
 Plaatsen van camera bij de entree week 34/36.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd via mail of telefoon contact met mij opnemen. Ook is er een mogelijkheid om iedere 2 weken op donderdag tussen 10 en 11 uur (even weken) op spreekuur te komen in het clubhuis. Hier kunt u terecht voor alle vragen met betrekking tot onderhoud, verzoeken, advies of ideeën voor de Golfresidentie. Wij zijn u graag van Dienst!

Met vriendelijke groet,

Rick van den Beuken
SBA Golf &Groen
Parkmanager Golfresidentie Dronten