In Golf Residentie Dronten, VvE

Onze medebewoners van de Golf Residentie, Frans Wesselink is 20 augustus jl. overleden.

Frans was vanwege zijn idealen en doelen een oprecht mensenmens. Frans heeft de KBO landelijk en vooral Dronten jarenlang gediend als secretaris. Lid van netwerk Burgers in de Knel, medeoprichter van seniorennetwerk “De Bijenkorf” en mede initiatiefnemer van de Coalitie ZamenEen. Als geen ander droeg hij het begrip SAMEN uit. Zonder Frans, maar mede dank zij hem, gaan de drie burgerinitiatieven nu samen onder de naam MeerSamen. Het VvE bestuur wenst zijn echtgenote Gerry, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 27 augustus van 19u tot 19.30u in uitvaartcentrum De Wissel, De Wissel 1 te Dronten.

De crematieplechtigheid zal op vrijdag 28 augustus in besloten kring plaatsvinden.

Op 28 augustus zal als eerbetoon de driekleur op de Golf Residentie halfmast gehesen worden.