In Golf Residentie Dronten, VvE

Op maandag 7 en dinsdag 8 september worden er reparaties uitgevoerd aan het asfalt. Hieronder een uitleg van de werkzaamheden en welke route er gevolgd wordt.

Maandag 7 september
De werkzaamheden zien er als volgt uit. Verwijderen van klinkervakken in het asfalt. Uitfrezen toplaag van het asfalt rondom de klinkervakken. Aanbrengen onderlaag en prepareren voor toplaag. Zodra deze werkzaamheden zijn uitgevoerd is het mogelijk om met de auto eroverheen te rijden. De werkzaamheden zullen aansluitend gebeuren om overlast tot het minimum te beperken. Er blijft een oneffenheid van ongeveer 3 cm over. Hierop zal op dinsdag de toplaag worden aangebracht.
De route ziet er als volgt uit:
Vanuit de rotonde starten ze richting de Lente. Vervolgens gaan ze naar de Herfst. Uiteindelijk gaan ze naar de zomer en eindigen weer op de rotonde.

Het advies is dan ook om ’s ochtends via de Herfst richting de Zomer de Golf Residentie te verlaten.

Dinsdag 8 september
De werkzaamheden zien er als volgt uit. Aanbrengen van toplaag op de geprepareerde vakken. Ook worden in dezelfde gang kleine reparaties uitgevoerd. Nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd kan er zonder problemen overheen worden gereden.
De route ziet er als volgt uit:
Vanuit de rotonde starten ze richting de Lente. Vervolgens gaan ze naar de Herfst. Uiteindelijk gaan ze naar de zomer en eindigen weer op de rotonde.

Het advies is dan ook om ’s ochtends via de Herfst richting de Zomer de Golf Residentie te verlaten.

Mochten er tijdens de werkzaamheden vragen zijn m.b.t. overlast op maandag en dinsdag kunt u rechtstreeks contact opnemen met uitvoerende partij genaamd: Ronald Rusch telefoonnummer 06-50492421

Hopende u genoeg geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Rick van den Beuken
Parkmanager Golf Residentie Dronten
SBA Golf en Groen
06-23368669