In VvE

Onze Vereniging van Eigenaren telt twee ereleden, waarvan er helaas een is overleden. Het erelid Piet Slagboom had de vereniging attent gemaakt op het feit dat het bord waarop ereleden en leden die zich buitengewoon verdienstelijk maken voor de VvE verdwenen was. Dat bord is met de verbouwing van de Vier Seizoenen verdwenen. Een nieuwe plaquette  moest er komen en aldus geschiedde. Een prominente plek bij de ingang van de horeca, duidelijk leesbaar en met ruimte voor nieuwe namen. Piet Slagboom was zo vriendelijk om erbij te poseren, hij was zeer tevreden met de nieuwe plaquette.

Erelid Piet Slagboom bij de nieuwe plaquette

Foto’s Paul van Rijn