In Golf Residentie Dronten, VvE

Het blijkt niet alleen voor de landelijke politiek een moeilijk onderwerp te zijn, ook het VvE bestuur worstelt met de gevolgen van Covid-19. Het moet allemaal anders en er wordt geïmproviseerd, zo ook de digitale ALV, waarover het VvE bestuur al eerder in een mail aangaf dat er nog wel wat te verbeteren viel. Daarbij werd het leermoment van het toezenden van de informatie en de gelegenheid tot vragen en vooral beantwoorden genoemd.

Aan alle VvE leden is vandaag een mailbericht verzonden waarin uitvoerig wordt stilgestaan bij zowel de ALV als ook de reacties van een aantal bewoners die menen dat de vergadering niet rechtsgeldig is verlopen. Het VvE bestuur wilde daarover zekerheid en heeft de hele gang van zaken juridisch laten toetsen.  Er is daarbij vastgesteld dat de vergadering zowel op basis van de Statuten als op basis van de Spoedwet voor digitaal vergaderen correct is verlopen. De besluiten die in de algemene vergadering van 10 november zijn genomen zijn daarmee rechtsgeldig!

Het VvE bestuur heeft er alle begrip voor dat sommige leden mogelijk moeite hebben met deze onpersoonlijke wijze van vergaderen. Een aantal bewoners verzetten zich tegen de gang van zaken. Maar ondanks dat deze bewoners zich de “Werkgroep bewoners GRD” noemt, blijkt het maar om een beperkt aantal personen te gaan die menen dat de ALV nietig verklaart moet worden. Wellicht als tegemoetkoming zal er eind januari 2021 een bijeenkomst worden georganiseerd. Op de agenda staat dan het bespreken van de ervaringen met digitaal vergaderen en wordt extra informatie gegeven over de gekozen wijze van begroten. Voor die tijd zal begin januari tijdens een extra ALV de beoogd penningmeester, Ron Gunneweg, worden voorgesteld en benoemd kunnen worden.