In Clubhuis, Golf Residentie Dronten, Het Grand Café, VvE

De4Seizoenen vervult een belangrijke functie op de GRD, niet alleen voor golfers maar ook voor diverse sociale evenementen zoals de aanschuifmaaltijden, kaarten, biljarten of zomaar een kopje koffie of een biertje. De huidige uitbater neemt afscheid en dus was de vraag kan D4S open blijven. Daar is gelukkig nu een positief antwoord op gekomen van het VvE bestuur, zie hieronder de tekst van een flyer die aan zoveel mogelijk geïnteresseerden is verzonden.

Beste bewoner, golfer, buur of anderszins belanghebbende, 

Het gerucht gaat dat ons clubhuis/ verenigingsgebouw D4S vanaf 1 november gesloten zal zijn. Daar is geen sprake van. Momenteel wordt zowel aan een korte termijn oplossing gewerkt, als aan een duurzame lange termijn invulling. Zoals u wellicht weet heeft de werkgroep “Toekomst D4S” onderzocht op welke manier invulling kan worden gegeven aan een goede openstelling van D4S. Daarvoor hebben zij een stappenplan opgesteld, waarover u zeer binnenkort meer zal vernemen. Besluitvorming over de uiteindelijke oplossing ligt bij de Algemene Vergadering van de VvE GRD.

Echter, om de continuïteit van de openstelling te waarborgen, zal voor een overbruggings-oplossing worden gekozen. Het is van groot belang dat u als lid, bewoners, golfer of buur, weet waar u aan toe bent. Ja, D4S blijft open, mogelijk met een beperkte openstelling gedurende de wintermaanden.
Voor de diverse “doelgroepen” zal er een oplossing komen. Het zal echter onvermijdelijk zijn dat voor de verschillende activiteiten (golf, bridge, etc.) vrijwilligers bereid zijn een bijdrage te leveren gedurende deze overbruggingsperiode.

Uw bereidheid om daarbij een bijdrage te leveren kunt u nu reeds kenbaar maken bij het secretariaat (secretariaat@vvegolfresidentie.nl) onder vermelding van uw doelgroep (bijvoorbeeld: Jan Jansen, golf). Wij verwachten u op korte zeer termijn meer concrete informatie te kunnen geven, maar
D4S blijft open !!

Namens het bestuur VvE Golf Residentie Dronten
en het bestuur van de Golfclub Golf Residentie Dronten