In Golf Residentie Dronten, VvE

Natuurlijk is ieder jaar belangrijk, maar dit jaar staan er bijzondere zaken op de agenda die alle bewoners zullen interesseren.

Het onderhoudscontract voor de Golf Residentie met onze aannemer SBA Golf & Groen loopt dit jaar af. Als eerste zal gekeken worden of alle contractuele verplichtingen in het huidige contract zijn nagekomen. Er is door een onafhankelijke instantie een nulmeting gedaan aan het begin van de contractperiode en deze nulmeting moet vergeleken worden met de huidige stand van zaken zowel in de golfbaan als erbuiten. Zijn alle projecten uitgevoerd op de juiste wijze en heeft het onderhoud geleid tot het bedoelde eindresultaat.

Voor het nieuwe contract is het belangrijk om zo goed mogelijk in kaart te hebben welke “grootonderhoud” moet gaan plaatsvinden in de komende contractperiode. Te denken hierbij aan openbare verlichting, oude singels en groenpartijen, wegen onderhoud, riolering, oeverbeschoeiing en bunkers in de golfbaan.

Voor alle bewoners is het belangrijk dat er adequaat onderhoud plaatsvindt zowel voor het dagelijks woongenot als de waarde van de woningen, zonder dat de kosten uit de hand lopen en de onderhoudsbijdrage fors gaat stijgen! Het VvE bestuur streeft ernaar om in de najaarsvergadering een Meerjaren Onderhouds Plan en een langlopend contract voor te leggen. Een flinke en verantwoordelijke klus waar alle bestuursleden nog wel de nodige uren in gaan investeren.

De commissie Beheer en Onderhoud

Namens alle bewoners wensen wij ze veel sterkte daarbij, want uit ervaring weet ik wat er bij komt kijken (PvR).